“APELSĪNS”

Veselīga dzīvesveida paradumu IZAUGSMES SPĒLE un programma “APELSĪNS”

    Spēle ir neparasti aizraujošs līdzeklis  dzīvesveida motivācijai. Tā ne tikai palīdzēs radīt brīnišķīgus mirkļus ģimenē, klasē, draugu kompānijā spēlējoties , bet arī aizraujošā veidā gūt daudzpusīgas zināšanas par dažādiem veselīga dzīvesveida  aspektiem fiziskajai, garīgajai un mentālajai veselībai. 

    Spēles vide ir gan spēles  laukums, gan reālā dzīve.

    Spēle „APELSĪNS” ir inovatīva mācīšanās, informācijas apguves, problēmsituāciju un to risinājumu izdzīvošanas iespēja virtuāli un praktiski eksperimentējot, pētot un pieredzot.

  Šajā spēlē ir apkopota 60 gadu ilga pieredze cilvēka veselības uzlabošanai pasaulē un Latvijā. Tās pamatā ir pasaules līmeņa zinātniskie pētījumi, dzīvesveida centru, klīniku un hospitāļu pieredze visā pasaulē.  Inovatīva ir arī spēles ietekme ilgtermiņā un visos līmeņos.

Tā palīdzēs arī situācijās, ja atpazīsti, ka ir:

  • Fiziskās un garīgās veselības prasmju un paradumu trūkums.
  • Dominējošs negatīvs iekšējais dialogs.

– Šaubas, bailes, bezspēks, neziņa.

– Emocionālās inteliģences un veselīgu attiecību paradumu trūkums.       

  • Kā?

Risinājums Nr.1 GALDA SPĒLE

  • Tās būtība ir saistošā veidā informācijas apguve un neformāla mācīšanās dzīves kvalitātes uzlabošanai.
  • Spēle unikāla ar to, ka tā

1. iekļauj informāciju ar  pasaules līmeņa zinātnisko pētījumu datiem.,

2. mudina runāt par tematiem, par kuriem parasti nerunā, taču svarīgi ikviena labsajūtai.

– apgūt jaunas iemaņas un zināšanas balstītas 8 veselīga dzīvesveida  pamatprincipos

– atgriezties atjaunotam, zinošam, motivētam.

Spēle elastīgi pielāgojama arī tai veltāmajam laika periodam un mērķauditorijas vecumam, interesēm un sagatavotībai. Kā arī spēle nodrošina, ka tā potenciāli papildināma ar klātienes pasākumiem, meistarklasēm, digitālām apmācībām, vebināriem un tml.

Risinājums Nr.2

Dzīvesveida paradumu IZAUGSMES DIENASGRĀMATA – treneris “Paradumu spēks”

Dienasgrāmata ir

  • 4 nedēļu vadīti izaicinājumi veselīgu- sabalansētu paradumu vieglai uzsākšanai.
  • kā ceļojums izvēlēs, atpūtā, vidē, aktivitātēs, uzticībā, attiecībās, dzīves perspektīvā, uzturā
  • Kam?

    «Apelsīna» mērķauditorija ir:

1. Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

2. Vecāki, skolotāji, sociālie darbinieki, jaunatnes darbinieki, un tml.

3. Interesenti par veselīgu dzīvesveidu.

4. Galda spēļu mīļotāji.

   Spēle „APELSĪNS”  spēlējama katrā ģimenē, katrā skolā, kolektīvā vai draugu kompānijā. Tā var kalpot kā lielisks profilaktiskās veselības  līdzeklis ģimenes ārstiem, sociālajiem darbiniekiem un citām veselības aprūpes institūcijām.

%d bloggers like this: